מלכודת ללכידת זבוב הפירות והזית

33.00

מלכודת ללכידת זבוב הפירות הים תיכוני וזבוב הזית, עם פתיון מוכן, לא לשימוש ביתי-לשימוש חקלאי בלבד, ניתן לשימוש רב פעמי

מלכודת ללכידת זבוב הפירות והזית

33.00